ĐĂNG KÝ HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Hộ khẩu thường trú
Địa chỉ liên lạc
Thông tin đăng ký xét tuyển
Thông tin Trường THCS
Thông tin Trường lớp 12

Lưu ý: Vui lòng chọn nguyện vọng đăng ký
Nguyện vọng đăng ký
Thông tin khác
THÔNG TIN KHẢO SÁT
Bạn biết đến trường qua thông tin nào? (Có thể check chọn nhiều hơn 1 đáp án)
Người giới thiệu
Hoàn tất đăng ký

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật.

Chọn mã khác